Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η ENVIROCOUSTICS ABEE είναι μια δυναμική, ελληνική εταιρεία που προσφέρει Υπηρεσίες και Προϊόντα Μη Καταστροφικού Ελέγχου (ΜΚΕ) στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

[Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας]

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Η παροχή υπηρεσιών δοκιμών ελέγχου, επιθεωρήσεων και υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα δομικής ακεραιότητας, καθώς και σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με την ασφάλεια κατασκευών και εγκαταστάσεων σε Διυλιστήρια, Χημικές, Αεροπορικές Βιομηχανίες και μονάδες Παραγωγής Ενέργειας.

  • Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και εμπορία προηγμένου λογισμικού για την ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων Ακουστικής Εκπομπής.

  • Η εμπορία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για Ακουστική Εκπομπή, Υπέρηχους, Δινορρεύματα, Μέτρηση Ωμικής Αντίστασης και άλλες μεθόδους ΜΚΕ

  • Η εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή των Μη Καταστροφικών Ελέγχων υλικών και κατασκευών, ιδιαίτερα με τις μεθόδους Ακουστικής Εκπομπής (ΑΕ), Υπέρηχων (UT) και Ακουστο-υπέρηχων.

  • Η έρευνα στον τομέα σχεδίασης και κατασκευής αισθητήρων και οργάνων Μη-Καταστροφικού Ελέγχου.

  • Η ανάληψη αντιπροσωπειών και κάθε συναφή με τα παραπάνω πράξη ή επιχείρηση.